Môžem objednávku stornovať?

Napíšte nám email, čo najskôr je to možné.

Nepersonalizované objednávky
Môžu byť zrušené kedykoľvek, bez akýchkoľvek otázok.

Personalizované objednávky
Môžu byť stornované behom prvých dvoch hodín bez ďaľších nákladov. Nezabudnite nám prosím zaslať číslo Vašej objednávky. 

Po ubehnutí dvoch hodín a pred odoslaním je možné personalizovanú objednávku zrušiť so 40% výrobným poplatkom.

Storno objednávky po jej odoslaní nieje možné.